Zandfilter overwinteren

Zandfilter overwinteren procedure

Het grootste risico tijdens de wintervooreenzandfilter is breuk door bevriezing.

1. Zorg dat alle leidingen van en naar het zandfilter leeg zijn.

2. Draai onderaan de filterton de leegloopstop open, en laat alle water wegvloeien. Indien mogelijk, zuig de filterton leeg met een water-stofzuiger of pers de filterton leeg met perslucht (max druk 1 bar).

3. Draai de leegloopstop van de filterpomp open, en laat alle water wegvloeien. Demonteer de pomp, en overwinter de pomp in een droge en vorstvrije ruimte.

4. Zet indien mogelijk eveneens de filterton in een vorstvrije ruimte. Indien dit niet mogelijk is, onwikkel de filterton dan met isolatie.

5. In de lente : pomp aankoppelen en opstarten met de filterstand op backwash. Kijk eveneens naar de speciale instructies voor “Zandfilter opstarten”.